Podporte naše snaženie poukázaním 2% vašich daní

Ako venovať 2 percentá Vašich daní Prelesu

Ak podávate daňové priznanie, vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 percent zaplatenej dane je jeho súčasťou. Vyplnite údaje:

  • Názov: Preles
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Sídlo: Lichardova 8507/30, 010 01 Žilina
  • IČO: 420 635 66

Výška 2 percent musí byť minimálne 3€ u fyzickej osoby a 8€ v prípade právnickej osoby.

Zamestnanci
Ak ste zamestnancom, za ktorého odvádza dane zamestnávateľ požiadate zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane a potom vyplníte vyhlásenie o poukázaní dane. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2014 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Všetky detaily a podmienky venovania 2% nájdete na stránke www.rozhodni.sk.

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznani

Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Prelesu poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Ak ste dobrovoľnícky odpracovali viac ako 40 hodín, tak môžete poukázať až 3%. Potrebujete na to potvrdenie z organizácie, my vám ho radi vystavíme. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2014) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Firmy

Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Prelesu. Ak vaša firma v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania (do 31.3.2014) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Prelesu), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3. Ak naopak darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane, tak  môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

 

O Prelese

Už 7 rokov sa snažíme o osobnostný rozvoj detí a mládeže, rozvoj aktívneho občianstva a  lesoparku Chrasť v Žiline.
Občianske združenie Preles sa od roku 2008 venuje najmä rozvoju osobnosti mladých ľudí a zveľaďovaniu verejných priestorov v meste Žilina. Keďže máme veľmi radi prírodu, tak sa naše snaženie od začiatku zameralo na lesopark Chrasť, ktorý je cenným kusom prírody priamo medzi dvoma najväčšími sídliskami v Žiline. V roku 2009, keď sme v lesoparku začali, sa nám podarilo postaviť Lanový park Preles, ktorý už štyri roky úspešne prevádzkujeme. Vďaka príjmom z tejto činnosti sme mohli ďalej rozvíjať neziskové aktivity v lesoparku a tak sme v roku 2010 vybudovali interaktívny náučný chodník pre rodiny s deťmi, ďalej vonkajšie pomôcky na cvičenie pre športovcov, informačné tabule pre návštevníkov a digitálne mapy lesoparku.

O rok neskôr sme zaznamenali, že veľa nami vytvorených objektov sa stalo cieľom vandalizmu, boli rozbité, zničené, či ukradnuté. Rozhodli sme sa ich preto opraviť, no čoskoro sme došli k názoru, že iba opravovať nestačí a že treba tiež šíriť osvetu, ľudí vychovávať a podporovať ich záujem o životné prostredie. Aj preto sme sa vrhli v roku 2011 viac na osvetu, organizovali sme športovo-vzdelávacie akcie pre žiakov ZŠ a študentov SŠ (za 4 roky ich bolo spolu asi 70), okrem toho sme vydali brožúru o lesoparku Chrasť, ktorá popisuje možnosti trávenia voľného času pre občanov mesta.

No a keďže sme videli, aké potrebné je zvyšovať povedomie ľudí o dôležitosti starania sa o prostredie, v ktorom žijú, tak sme sa rozhodli túto tému riešiť systematicky a vydali sme Príručku aktívneho Žilinčana.

Minulý rok sme otvorovili v lesoparku Chrasť ekocentrum, kde robíme rôzne komunitné aktivity a vzdelávacie programy pre školy. Práve na prevádzku ekocentra a jeho dlhodobú udržateľnosť využijeme Vaše poukázané 2% z dane.

Webové stránky:

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *