Podporte nás

PODPORA OD NÁS
Ak vás môžeme podporiť akýmkoľvek spôsobom, tak nám napíšte na našu emailovú adresu.

PODPORA OD VÁS
Preles je občianske združenie. Financie na svoju činnosť získava z grantov, sponzoringu, vlastnej činnosti a iných príspevkov.
Ak vás činnosť PRELESu zaujala a chcete nás v našej činnosti podporiť, tak môžete pekným slovom na emailovej adrese: preles.oz@gmail.com

Ak nás chcete v našej činnosti podporiť finančne, môžete tak urobiť poslaním finančného príspevku na číslo účtu:

SK83 1100 0000 0026 2086 5581

Darujte nám 2 % z Vašich daní

Potrebné údaje:
Názov: Preles
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Lichardova 8507/30, 01001 Žilina
IČO: 42063566

PODPORUJÚ NÁS

Naše financovanie
Chceme, aby naše financovanie bolo transparentné. Preto vám ponúkame naše výročné finančné správy za roky:

2014 (účtovná uzávierka, štruktúra príjmov organizácie)

2013 (účtovná uzávierka, štruktúra príjmov organizácie)