Zrealizované projekty

Naša činnosť sa sústreďuje najmä na miesta, kde ľudia žijú. To znamená, že sa snažíme o skvalitnenie životného priestoru ľudí v meste, podnietenie ich záujmu o stav verejných priestorov a vytváranie fungujúcich komunít, ktoré vedia veľmi efektívne riešiť celý rad problémov.

Naše aktivity sa dajú rozdeliť do 5 hlavných oblastí:

1. Tvorba a ochrana životného prostredia a verejných priestorov v meste,
2. Podpora aktívneho občianstva,
3. Environmentálne vzdelávanie detí a dospelých,
4. Podpora komunitných aktivít v meste,
5. Outdoorové zážitkové aktivity.

Tu je prehľad toho, čo sa nám podarilo od nášho vzniku v roku 2008 dosiahnuť.

1. Tvorba a ochrana životného prostredia a verejných priestorov v meste

ČISTENIE MESTA – pravidelne organizujeme verejné čistenia častí mesta a susedské čistenie ulíc (akcia Vyčistime si našu ulicu).

CYKLOJAZDY – vytvárame kvalitnejšie podmienky pre cyklistov spoluorganizovaním cyklojázd a podporou opatrení pre bezpečnejšiu cyklodopravu.

CYKLODOPRAVA – organizujeme Týždeň mobility, ktorého cieľom je podpora environmentálne priateľských foriem dopravy.

VIZUÁLNY SMOG – cez iniciatívu Verejný smog bojujeme proti nelegálnej reklame a billboardom.

VÝTVARNÝ PLENÉR – zorganizovali sme výtvarný workshop pre deti, aby vyjadrili svoj pohľad na mesto ako na priestor, v ktorom žijú.

Staráme sa najmä o Lesopark Chrasť v Žiline. Tu sme realizovali nasledujúce:

LANOVÝ PARK –  prevádzkujeme lanový park, ktorý sme zároveň postavili a bezplatne ho odovzdali do majetku mesta Žilina.

ALTÁNKY PRE VEREJNOSŤ – postavili sme 2 altánky, ktoré sme taktiež bezplatne previedli do majetku mesta.

SOCHY – inštalovali sme drevené sochy zvierat.

NÁUČNÝ CHODNÍK – vytvorili sme interaktívny náučný chodník “Spoznaj seba, spoznaj les”.

POMÔCKY PRE ŠPORT – vytvorili sme bežecký okruh s pomôckami na cvičenie.

INFORMAČNÉ TABULE – osadili sme informačné tabule pri vstupoch do lesoparku.

MAPY A BROŽÚRY – vydali sme a bezplatne distribuovali mapy a brožúry o lesoparku.

PETANG – vytvorili sme petangové ihrisko, ktoré je bezplatne k dispozícii návštevníkom.

OSVETA – vytvorili sme výstavu “Lesopark Chrasť – Premeny v čase”.

2. Podpora aktívneho občianstva

AKTÍVNYOBČAN.SK – vytvorenie portalu www.AktivnyObcan.sk, kde sú sústredené informácie o tom, ako riešiť problémy súvisiace so životným prostredím v meste Žilina.

PRÍRUČKA AKTÍVNEHO ŽILINČANA – vydanie a bezplatná distribúcia viac ako 2000 ks príručky obyvateľom.

MEDZINÁRODNÉ VZDELÁVANIE – niekoľko medzinárodných výmien a školení pre študentov SŠ a VŠ o možnostiach, ktoré majú pri presadzovaní svojich občianskych práv.

3. Environmentálne vzdelávanie detí a dospelých

EKOCENTRUM – vytvorenie Ekocentra Lesopark v Žiline, ako miesta pre vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a dospelých v téme životného prostredia.

LESNÁ ŠKÔLKA – v spolupráci s o.z. Komunitné vzdelávanie Kalimba vytvorenie prvej lesnej škôlky v Žiline, kde sú deti do 6 rokov každodenne vystavené pozitívnemu vplyvu prírody a prirodzene sa učia o životnom prostredí v zdravom prostredí lesa.

RECYKLOVANIE – vytvorenie “Manuálu pre Kreatívne recyklovanie”.

MESTSKÉ VČELY – osadenie mestských úľov v Žiline a s tým súvisiace vzdelávacie aktivity pre deti a dospelých.

TÁBORY – viac ako 8-ročná tradícia prírodných integračných táborov pre deti z detských domovov, náhradných rodín a bežných rodín.

4. Podpora komunitných aktivít v meste

FESTIVAL ĽUDÍ – tvorba festivalu mestoINAK, ktorý prepája dobrých ľudí a ich myšlienky v Žiline.

SUSEDSKÉ SLÁVNOSTI – realizácia niekoľkých Susedských slávností, ktorých cieľom je prepájať ľudí, vytvárať vzájomné väzby a budovať vzťah k svojmu okoliu.

VÝMENA VECÍ – pravidelne organizujeme výmenu nepotrebných vecí, tak aby sa dostali k novým majiteľom.

5. Outdoorové zážitkové aktivity

ZIMNÝ KURZ – pravidelne organizujeme zážitkovú akciu “Keď napadnú sny”, kde majú ľudia počas 4 dní možnosť vytvoriť si vzťah k zimnej prírode.

TRÉNINGY PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU – odovzdávame to, čo sme sa naučili na tréningoch pre učiteľov, mládežníckych pracovníkov, dobrovoľníkov. Zážitková pedagogika, ktorú praktikujeme, je veľmi účinný a efektívny nástroj, o ktorý sa snažíme s ostatnými podeliť.

ŽILINSKÉ BLATÍČKO – už niekoľko rokov organizujeme preteky v prekážkovom behu, určené pre všetkých, ktorí sa vedia smiať aj po krk v blate.